[Giải Đáp] Xóa bình luận trên Facebook người khác có biết không?

Xóa bình luận trên Facebook người khác có biết không? – Bài viết dưới đây sẽ trả lời cho câu hỏi trên.

Đôi lúc,có những lúc chúng ta muốn xóa bình luận trên Facebook của mình hoặc người khác đã để lại trên bài đăng của mình.

Vấn đề đặt ra là liệu người khác có biết được chúng ta đã xóa bình luận trên Facebook của họ hay không?

Cách xóa bình luận trên Facebook

Để xóa bình luận trên Facebook, bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Nhấn giữ vào bình luận mà bạn muốn xóa.
  2. Chọn “Xóa” và xác nhận lựa chọn của mình.
  3. Bình luận của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi bài đăng.

 

  1. Hướng dẫn xóa bình luận trên FacebookHướng dẫn xóa bình luận trên Facebook

Xóa bình luận trên Facebook người khác có biết không?

  • Câu trả lời là tùy thuộc vào việc người đó đã đọc được bình luận hay chưa. Nếu bạn xóa bình luận trên bài đăng của mình, người khác sẽ không nhận được thông báo.
  • Tuy nhiên, nếu bạn xóa bình luận trên bài đăng của người khác, họ có thể nhận được thông báo về việc bạn đã bình luận và khi xoá bình luận họ sẽ biết.
  • Vì vậy, nếu bạn muốn xóa bình luận trên bài đăng của người khác mà không muốn họ biết được, bạn có thể nhắn tin trực tiếp đến họ và giải thích vì sao bạn muốn xóa bình luận đó.
  • Nếu bạn không muốn xóa bình luận mà chỉ muốn sửa, bạn có thể sửa bình luận và không cần phải lo lắng về việc người khác biết được điều này.

Tóm lại, việc xóa bình luận trên Facebook có thể không ảnh hưởng đến người khác nếu bạn xóa bình luận trên bài đăng của mình. Tuy nhiên, nếu bạn xóa bình luận trên bài đăng của người khác, họ có thể biết được điều này.

Vì vậy, nếu bạn không muốn người khác biết về việc xóa bình luận trên Facebook, bạn nên cân nhắc và sử dụng các cách khác để giải quyết vấn đề.